Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste & evästekäytännöt

Laatimispäivä: 30.12.2023 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta tilatessasi palveluitamme tai ottaessasi yhteyttä Assaritoimistoon verkkosivustomme kautta, sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä verkkosivustoamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste  
Rekisterinpitäjä:
Assaritoimisto 
40530 Jyväskylä 
0408355952 
jonna.salminen@assaritoimisto.fi 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Jonna Salminen, jonna.salminen@assaritoimisto.fi0408355952 

Rekisterin nimi
Assaritoimisto – Asiakas-  ja markkinointirekisteri 

 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, markkinointi,  asiakassuhteen ylläpito ja liiketoiminnan kehitys. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.  


Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys tai organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot yhteydenottopyynnöistä tai tilatuista palveluista, asiakaspalautetiedot,  laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat myös evästeiden kautta kerättävät tiedot ja kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen. 

Henkilötiedot säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan asiakkuuden päättymisestä tai kunnes asiakas pyytää tiedon poistamista. 

 
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.


Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

  

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 


Evästeet 

Päivitetty 30.12.2023 

Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä. Evästeet mahdollistavat myös liiketoimintamme kehittämisen. Voit myös ottaa kaikki evästeet pois käytöstä selaimellasi, mutta huomioi, että sivusto ei sen jälkeen välttämättä enää toimi oikein. 

Mitä ovat evästeet? 
Eväste on pieni yksinkertainen tiedosto, joka lähetetään verkkosivujen mukana ja jonka selaimesi tallentaa tietokoneesi tai muun päätelaitteesi kovalevylle. Siihen tallennettu tieto voidaan palauttaa palvelimillemme tai asiaankuuluvien kolmansien osapuolien palvelimille seuraavan vierailun yhteydessä. 

Sivustolla käytettävät evästeet 
Verkkosivuilla on käytössä sivujen toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä Google Analytics –analytiikkatyökalu, mikä käyttää evästeitä tilastotietojen keräämisessä. Tietoja kerätään kävijämäärien, sisällön kiinnostavuuden ja palvelun käyttötapojen analysointiin sekä verkkosivuston kehittämiseen. Mikäli et halua verkkopalvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen). Huomaa kuitenkin, että tällöin verkkosivustomme ei välttämättä toimi täysin oikein. 

Tarkastusoikeus 
Käyttäjällä on oikeus tietää mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu, kauan niitä säilytetään ja käyttäjällä on oikeus täydentää, korjata tai poistaa henkilötietosi.